Jste zde

provedení (FRBR)

Anglický ekvivalent: 
manifestation (FRBR)
Definice: 
Je druhem bibliografické entity. Podle modelu FRBR je fyzickým ztělesněním vyjádření nějakého díla. Provedení zahrnuje velkou řadu materiálů, jako jsou knihy, periodika, mapy, plakáty, zvukové záznamy, filmy, videozáznamy, CD-ROMy, multimédia apod. Provedení jako bibliografická entita reprezentuje veškeré fyzické objekty, jež nesou stejné vlastnosti (charakteristiky), pokud jde o intelektuální obsah i fyzickou formu. Je entitou, jíž především věnovala pozornost tradiční bibliografická, popř. katalogizační praxe i teorie. Z takto vymezené entity vycházely také tradiční definice pojmu dokument. K základním atributům (znakům) provedení patří: identifikátor (optimálně trvalý), název, údaje o odpovědnosti, označení vydání nebo vycházení, místo vydání, nakladatel, datum vydání, údaj o edici, forma nosiče, rozsah nosiče a fyzické médium. [FRBR, 1998].
Autor definice: 
Faseta: 
Typ termínu: 
Typ pojmu: 
Vztah nepreferovaný termín: 
Vztah nadřazenost: 
Znak z třídění Knowledge Organization Literature: 
Vztah hledisko/doména: 
Přihlásit se k odběru RSS - provedení (FRBR)