Jste zde

Kontakt

Kontakt na řešitelský tým:

PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, Praha
brt@cuni.cz

PhDr. Helena Kučerová
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, Praha
Helena.Kucerova@ff.cuni.cz

Logo ÚISK FF UK
Logo FF UK