Jste zde

jednotka (FRBR)

Anglický ekvivalent: 
item (FRBR)
Definice: 
Je druhem bibliografické entity. Podle modelu FRBR je definována jako jednotlivý exemplář nějakého provedení (publikace). Je svou povahou entitou konkrétní. Jde v mnoha případech o jednotlivé fyzické objekty (například kopie jednosvazkové monografie, jednotlivé zvukové kazety atd.). Existují ale případy, v nichž entita definovaná jako jednotka zahrnuje více než jeden fyzický objekt (například monografie ve dvou svazcích, záznam publikovaný na třech kompaktních discích atd.). K základním atributům (znakům) jednotky patří: identifikátor, jako je například fingerprint (specifický identifikátor starých tisků), původ jednotky, značky nebo glosy, stav jednotky, historie vystavení, historie zpracování, plánované zpracování, omezení přístupu k jednotce aj. [FRBR, 1998].
Autor definice: 
Faseta: 
Typ termínu: 
Typ pojmu: 
Vztah nepreferovaný termín: 
Vztah nadřazenost: 
Znak z třídění Knowledge Organization Literature: 
Vztah hledisko/doména: 
Přihlásit se k odběru RSS - jednotka (FRBR)