Jste zde

bibliografická entita

Anglický ekvivalent: 
bibliographic entity
Definice: 
Je specifickým druhem informační entity (informačního zdroje, informačního objektu, věci). Jde o objekt hmotné (například publikovaná kniha, zvukový záznam, patentový spis aj.) nebo nehmotné povahy (například hudební dílo, filmové dílo aj.), který se stává předmětem bibliografického popisu za účelem vytvoření bibliografického záznamu (množiny bibliografických údajů či bibliografických dat), jehož obsahem bude určitá bibliografická informace. V rámci pojmového modelu FRBR z roku 1998 se v současnosti rozlišují následující čtyři dílčí bibliografické entity: 1. dílo, 2. vyjádření, 3. provedení a 4. jednotka. Každá z uvedených bibliografických entit vykazuje podle modelu FRBR určité množství podstatných bibliografických atributů (znaků), které jsou v bibliografickém záznamu reprezentovány relevantními bibliografickými údaji / bibliografickými daty. Bibliografické entity modelu FRBR mohou mít mezi sebou základní a specifické vztahy a mají zpravidla i vztahy k jiným typům informačních entit: jmenným autoritním entitám (tvůrci děl, realizátoři vyjádření, vydavatelé publikací, majitelé jednotek) a věcným autoritním entitám (témata entity). V již existujících systémech propojených otevřených bibliografických dat, vázaných na komunikační strukturu RDF, se v současnosti v praxi uplatňují ponejvíce ale jenom dvě entity: dílo (spíše ale v pojetí kombinace díla a vyjádření zároveň) a provedení (bývá označováno například termínem „instance“). Termín „bibliografická entita,“ je termínem novodobým, který se objevil s přicházející četnou publikovanou literaturou k modelu FRBR (po roce 1998). – Ve starším tradičním (nikoliv však odcházejícím) pojetí je bibliografická entita definována pouze na úrovni publikovaných nebo nepublikovaných dokumentů (tedy entita typu provedení) na fyzickém nosiči jako tzv. bibliografická jednotka (souhrn exemplářů jedné publikace se shodnými bibliografickými znaky, například náklad knihy). [E.B., 2015-10-22, aktualiz. 2015-12-28].
Autor definice: 
Faseta: 
Typ termínu: 
Typ pojmu: 
Vztah nadřazenost: 
Znak z třídění Knowledge Organization Literature: 
Vztah asociace: 
Přihlásit se k odběru RSS - bibliografická entita