Jste zde

bibliografický záznam

Anglický ekvivalent: 
bibliographic record
Definice: 
Je specifickým druhem záznamu, popř. metadatového záznamu (záznamu o libovolné informační entitě, libovolné věci). Je určen ke komunikaci bibliografické informace (informace o libovolné bibliografické entitě). V současnosti je pojímán jako formalizovaná a v počítačovém tvaru jako snadno přenositelná reprezentace bibliografické entity (díla, vyjádření, provedení nebo jednotky) jako celku nebo její části. Bibliografický záznam je souborem bibliografických údajů (bibliografických dat), vytvořených podle stanovených pravidel bibliografického popisu, organizovaných pomocí zvolených systémů organizace znalostí a komunikovaných zejména elektronickou cestou ve stanoveném formátu (struktuře). Trendem doby je vysoce strukturovaný bibliografický záznam sestávající, pokud možno, hlavně z bibliografických údajů přímo ve formalizovaných tvarech, jejichž hodnoty jsou optimálně s jedinečným identifikátorem (typu URI) uloženy ve zdrojových řízených slovnících národní nebo mezinárodní povahy. -- Podle množství zahrnutých bibliografických údajů lze rozlišovat bibliografický záznam minimální, zkrácený, základní a úplný. Bibliografickou entitu lze reprezentovat i pomocí jediného bibliografického údaje, jímž je její trvalý identifikátor (identifikátor díla, identifikátor vyjádření, identifikátor provedení, identifikátor jednotky). Bibliografický záznam může být libovolně doplňován i o další údaje nebibliografického charakteru, a to v kontextu jeho konkrétního užití, například pro potřeby registračních databází tvůrčích děl, databází záznamů nově vyráběných knih nakladatelských organizací, databází skladovaných knih v knižním obchodu, registrů publikací různého typu (knih, seriálů, norem apod.), databází lokálních a souborných knihovních katalogů aj. -- V minulosti byl bibliografický záznam pojímán nejdříve jako reprezentace tradiční bibliografické jednotky (typu nákladu knihy), později jako reprezentace i dalších typů dokumentů včetně jejich částí v jejich tradiční i elektronické formě. Vysoce strukturované bibliografické záznamy jsou v oblasti sémantického webu propojovány s jinými informačními / metadatovými záznamy. [E.B., 2015-10-21].
Autor definice: 
Faseta: 
Typ termínu: 
Typ pojmu: 
Vztah nadřazenost: 
Vztah podřazenost: 
Termín v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV): 
Znak z třídění Knowledge Organization Literature: 
Přihlásit se k odběru RSS - bibliografický záznam