Jste zde

záznam

Anglický ekvivalent: 
record
Definice: 
1. zápis (písemné zaznamenání) nějakých faktů, jevů, událostí, činností apod. do formy dokumentu nebo listiny (historického, právního aj. charakteru). Obsah dokumentu / listiny může být i formálně strukturován. 2. zápis či zaznamenání zvuku, obrazu v kombinaci se zvukem, pohybu nějaké entity pomocí relevantních technických prostředků (zvukový záznam, resp. zvuková nahrávka, videozáznam, seizmografický záznam, elektrokardiogram, elektroencefalogram). 3. popis podstatných atributů nějaké entity (objektu, věci) ve strukturované nebo vysoce strukturované formě za účelem její registrace, zpracování, vyhledávání a propojování; v oblasti informační vědy a knihovnictví se pro popis bibliografické entity uplatňuje specifický termín "bibliografický záznam", při popisu faktu specifický termín "faktografický záznam", při popisu exempláře dokumentu knihovny specifický termín "katalogizační záznam" aj. [E.B., 2016-01-12].
Autor definice: 
Poznámka: 

Anglický termín "records" (tedy "záznamy", česky také "archiválie") je klíčovým termínem oblasti archivnictví v anglosaských zemích. Viz například časopis "Archives and Records: The Journal of the Archives and Records Association" (ISSN 2325-7962 (Print), 2325-7989 (Online), http://www.tandfonline.com/loi/cjsa21), který vydává "Archives and Records Association (UK and Ireland)", http://www.archives.org.uk/. Viz také jméno řídící centrály archivnictví USA "The U.S. National Archives and Records Administration" (http://www.archives.gov/).

Faseta: 
Typ termínu: 
Typ pojmu: 
Vztah nadřazenost: 
Termín v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV): 
Přihlásit se k odběru RSS - záznam