Jste zde

bibliografická informace

Anglický ekvivalent: 
bibliographic information
Definice: 
Je specifickým druhem informace. Jde o klíčový termín praxe společenské komunikace informací, popř. jenom bibliografických informací, ve společnosti i její teoretické nadstavby – informační vědy, popř. teorie bibliografie, která je její součástí. -- Bibliografická informace je v běžném slova smyslu sdělením (zprávou), jejímž obsahem jsou údaje o libovolném druhu bibliografické entity (díle, vyjádření, provedení nebo jednotce). Kompletní komunikační proces bibliografické informace předpokládá příjemce (subjekt) této informace. Bibliografickou informaci lze předat příjemci i na základě jediného bibliografického údaje (například sdělený název „Ze života hmyzu“), zpravidla ale půjde z důvodu rychlejší a bezpečnější identifikace bibliografické entity o kombinaci dvou a více bibliografických údajů (například sdělení: dramatické dílo s názvem „Ze života hmyzu“ autora Karla Čapka). Porozumění smyslu bibliografické informace je závislé na znalostech (znalostním tezauru) příjemce (subjektu), který ji přijímá a popř. i dále užívá. V obecném pojetí je bibliografická informace nehmotným obsahem (obsahovým smyslem) vnějších forem bibliografických produktů (jednotlivých bibliografických údajů, jejich množin, ucelených bibliografických záznamů, bibliografických databází, bibliografických soupisů, seznamů citovaných děl apod.). Bibliografická informace plní významné role, zejména identifikační a komunikační. [E.B., 2015-10-23, aktualiz. 2015-12-28].
Autor definice: 
Faseta: 
Typ termínu: 
Typ pojmu: 
Vztah nepreferovaný termín: 
Vztah nadřazenost: 
Termín v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV): 
Znak z třídění Knowledge Organization Literature: 
Má funkci: 
Přihlásit se k odběru RSS - bibliografická informace