Jste zde

bibliografický soupis

Anglický ekvivalent: 
bibliography
Definice: 
Termín typický především pro období tradiční (papírové) bibliografické činnosti nebo práce. Jeho frekventovaným synonymem v praxi je termín „bibliografie“, který se vyskytuje dodnes (též v zahraničí). Šlo o jeden z hlavních typů produktů (výstupů) bibliografické činnosti prezentovaném zejména na papírovém nosiči (alternativně na počítačovém nosiči). Bibliografický soupis zahrnoval zpravidla větší nebo velkou množinu bibliografických záznamů, jež byly uspořádány podle předem připraveného schématu nebo systému, a to i na více úrovních (často šlo o kombinaci věcného uspořádání na první úrovni s formálním na dalších a poslední úrovni), s připojením různých rejstříků, které usnadňovaly vyhledávání záznamů. Úvodní části zahrnovaly i rozsáhlejší předmluvy s komentáři k tvorbě soupisu, seznamem zdrojů vyhledaných záznamů a nezbytnými informacemi pro uživatele ke způsobům vyhledávání bibliografických záznamů a jejich struktuře. Velmi rozsáhlé papírové bibliografické soupisy (typu národní nebo mezinárodní bibliografie) byly publikovány na pokračování jako seriálové publikace (bibliografické časopisy). Bibliografické soupisy (bibliografie) se vyznačují vysokou informační hodnotou. Jsou tištěny ve větších nákladech a zpřístupňovány ve formě knižních publikací (i vícesvazkových), a to i dnes. Připravují se i v současné době, zejména v knihovnách, zpravidla na základě grantové činnosti s tím, že vstupní bibliografické záznamy se optimálně již ukládají do počítačové databáze. Producenti rozsáhlých bibliografických databází již papírové výstupy v řadě případů zrušili. K frekventovaným typům bibliografických soupisů (bibliografií) v oblasti knihoven patří soupisy tematické a personální. [E.B., 2015-10-23, aktualiz. 2015-12-28].
Autor definice: 
Faseta: 
Typ termínu: 
Typ pojmu: 
Termín v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV): 
Znak z třídění Knowledge Organization Literature: 
Má nástroj: 
Přihlásit se k odběru RSS - bibliografický soupis