Jste zde

atribut

Anglický ekvivalent: 
attribute
Definice: 
Pojmenovaná vlastnost nebo charakteristika libovolné entity (objektu). Lze je vyjádřit pomocí údajů (dat). [E.B.].
Poznámka: 

V současném síťovém elektronickém prostředí nabývá na důležitosti jednoznačné a trvalé pojmenování atributů entit, a to prostřednictvím různorodých metadatových schémat (optimálně s připojením trvalého identifikátoru URI). K významným schématům patří například SCHEMA.ORG (http://schema.org/), které zahrnuje pojmenované atributy jakýchkoliv věcí v širokém slova smyslu, schéma FOAF (http://xmlns.com/foaf/spec/), schéma MADS (http://www.loc.gov/standards/mads/), schéma SKOS (http://www.w3.org/2004/02/skos/) aj. [E.B., 2016-01-08].

Pojmenovaná vlastnost nebo charakteristika entity; funkce, která každému objektu daného typu přiřazuje určitý údaj – charakteristiku. [HK]

Faseta: 
Typ termínu: 
Typ pojmu: 
Vztah nadřazenost: 
Vztah podřazenost: 
Přihlásit se k odběru RSS - atribut