Jste zde

regionální bibliografie

Anglický ekvivalent: 
regional bibliography
Definice: 
Termín reprezentuje jednu z oblastí bibliografie. Cílem regionální bibliografie je zjišťovat, zpracovat a zpřístupňovat bibliografické záznamy dokumentů 1. vydaných na území určitého regionu státu (kraji apod.), 2. vytvořených regionálními autory a 3. vztahujících se k danému regionu. Systémy regionálních bibliografií, které jsou doplňkem systémů národních bibliografií, zajišťují významné (ústřední) knihovny regionů. Registrují se nejenom všechny hlavní typy dokumentů na monografické úrovni, ale zejména články a statě z regionálních periodik a sborníků. Metodika tvorby bibliografických záznamů i záznamů souvisejících (systémů organizace znalostí) se zpravidla řídí národními standardy, jež jsou platné v systémech národních bibliografií. [E.B., 2015-10-22, aktualiz. 2015-12-28].
Autor definice: 
Faseta: 
Typ termínu: 
Typ pojmu: 
Termín v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV): 
Znak z třídění Knowledge Organization Literature: 
Vztah asociace: 
Přihlásit se k odběru RSS - regionální bibliografie