Jste zde

referátový časopis

Anglický ekvivalent: 
abstract journal
Definice: 
Termín byl a stále ještě je specifickým druhem bibliografických soupisů periodického charakteru. Referátové časopisy byly profesionálním výstupem významných producentů působících zejména v oblasti informačního zabezpečení oblasti vědy a výzkumu. V minulosti šlo pouze o klasickou (papírovou) formu tohoto periodického produktu (prvním referátovým časopisem byl v roce 1830 německý časopis „Chemisches Zentralblatt“), později byl již připravován na základě počítačových databází jako jejich souběžný produkt. V současnosti je už forma papírových referátových časopisů u většiny producentů zrušena a bibliografické záznamy jsou zpřístupňovány z bibliografické databáze v podstatě již jenom elektronickou formou, optimálně v online režimu. Referátovým časopisem je míněna periodicky vydávaná seriálová publikace na papírovém nosiči, která obsahuje kvalitní bibliografické záznamy relevantních dokumentů (zejména článků z časopisů) z nějakého oboru, jež jsou doplněny referáty (abstrakty) různé délky v jazyce producenta. Bibliografické záznamy jsou v referátových časopisech organizovány zpravidla na základě nějakého oborového klasifikačního schématu. Doplňkové vstupy k záznamům bývají zajišťovány pomocí různých rejstříků (též kumulativních rejstříků ročních nebo víceletých). [E.B., 2015-10-22, aktualiz. 2015-12-28].
Autor definice: 
Faseta: 
Typ termínu: 
Typ pojmu: 
Vztah nepreferovaný termín: 
Termín v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV): 
Vztah asociace: 
Přihlásit se k odběru RSS - referátový časopis