Jste zde

implicitní znalost

Anglický ekvivalent: 
implicit knowledge
Definice: 
Znalost, která je zahrnuta v jednání, způsobu řešení úloh, souboru dat apod. a není tedy vyjádřená ani dostupná přímo v určitém zdroji. Speciální skupinou implicitních znalostí jsou tacitní (slovy nesdělitelné) znalosti. V počítačových expertních systémech se jako implicitní označují znalosti rozptýlené v jednotlivých programových instrukcích, které se aplikují podle předem stanoveného algoritmu (procedurálně reprezentované znalosti).
Autor definice: 
Faseta: 
Typ termínu: 
Typ pojmu: 
Vztah nadřazenost: 
Termín v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV): 
Znak z třídění Knowledge Organization Literature: 
Vztah antonymie: 
Přihlásit se k odběru RSS - implicitní znalost