Jste zde

explicitní znalost

Anglický ekvivalent: 
explicit knowledge
Definice: 
Znalost zaznamenaná v určitém jazyce a dostupná přímo v určitém informačním zdroji (např. dokument, záznam v databázi). V počítačových expertních systémech se jako explicitní označují znalosti uložené v bázi znalostí, jež je oddělena od programu, který ji umožňuje využívat ad hoc (podle potřeby) a odvozovat z ní nové znalosti (deklarativně reprezentované znalosti).
Autor definice: 
Faseta: 
Typ termínu: 
Typ pojmu: 
Vztah nadřazenost: 
Termín v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV): 
Znak z třídění Knowledge Organization Literature: 
Přihlásit se k odběru RSS - explicitní znalost