Jste zde

tacitní znalost

Anglický ekvivalent: 
tacit knowledge

Znalost, která je zahrnuta v jednání, způsobu řešení úloh, souboru dat apod. a není tedy vyjádřená ani dostupná přímo v určitém zdroji. Speciální skupinou implicitních znalostí jsou tacitní (slovy nesdělitelné) znalosti. V počítačových expertních systémech se jako implicitní označují znalosti rozptýlené v jednotlivých programových instrukcích, které se aplikují podle předem stanoveného algoritmu (procedurálně reprezentované znalosti). [TDKIV]

Faseta: 
Typ termínu: 
Typ pojmu: 
Vztah nadřazenost: 
Termín v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV): 
Přihlásit se k odběru RSS - tacitní znalost