Jste zde

rešerše (zdroj)

Anglický ekvivalent: 
search
Definice: 
Výsledek vyhledávání bibliografických nebo faktografických záznamů nebo také dokumentů či informačních zdrojů samotných (zejména v digitálních formách). Připravuje se na základě rešeršního požadavku uživatele, který může být před vlastním vyhledáváním s uživatelem zpřesňován na základě jeho potřeb. Rešerše je realizována v relevantních informačních zdrojích (databázích, digitálních knihovnách apod.) na základě formulace rešeršního dotazu v souladu s dotazovacím jazykem. Výsledná množina zahrnutých jednotek (záznamů, dokumentů) je před předáním uživateli uspořádána na základě zvoleného systému organizace znalostí a formálně upravena podle platných standardů. Rešerše bývají v informačních institucích ČR zpravidla poskytovány v platebním režimu. [E.B., 2016-10-12].
Autor definice: 
Poznámka: 

Rešerše lze stále (v souladu s bývalou českou normou ČSN 01 0198) dělit podle: 1) časového hlediska na rešerše jednorázové nebo rešerše průběžné (například služby typu SDI či služby typu Alert), 2) hlediska úplnosti zahrnutých jednotek na úplné rešerše nebo rešerše výběrové, 3) druhu zahrnutých dokumentů na rešerše druhově komplexní, rešerše jednodruhové nebo rešerše vícedruhové, a 4) způsobu provedení na rešerše ruční nebo rešerše automatizované (online, off-line). [E.B.].

Faseta: 
Typ termínu: 
Typ pojmu: 
Vztah nadřazenost: 
Vztah podřazenost: 
Termín v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV): 
Přihlásit se k odběru RSS - rešerše (zdroj)