Jste zde

metadata

Anglický ekvivalent: 
metadata

1. data související s objekty, jež potenciálním uživatelům nahrazují znalost existence nebo charakteristiky původního kompletního objektu; 2. data popisující atributy informačních zdrojů (obvykle digitálních) – datové struktury nebo datové prvky. [HK] Strukturovaná data, která nesou informace o primárních datech. Pojem metadat je používán především v souvislosti s elektronickými zdroji a vztahuje se k datům v nejširším smyslu slova (datové soubory, textové informace, obrazové informace, hudba aj.). Funkce metadat je popisná, selekční a archivační. V souvislosti s těmito funkcemi se rozlišují metadata pro účely popisu, správy, právních nároků, technické funkčnosti, užití a archivace. Údaje se obvykle vkládají přímo do zdroje (umísťují se např. v záhlaví dokumentu HTML). [TDKIV]

Faseta: 
Typ termínu: 
Typ pojmu: 
Vztah nadřazenost: 
Termín v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV): 
Přihlásit se k odběru RSS - metadata