Jste zde

znalostní báze

Anglický ekvivalent: 
knowledge base
Definice: 
Součást znalostního systému, obsahující množinu výroků vyjádřených v jazyce pro reprezentaci znalostí. Každý výrok (věta) ve znalostní bázi reprezentuje nějaké tvrzení o univerzu diskursu. Obvykle má formu samostatného souboru či více souborů, v nichž jsou obsaženy explicitně vyjádřené speciální znalosti, zakódované v nějakém formálním jazyce.
Autor definice: 
Faseta: 
Typ termínu: 
Typ pojmu: 
Vztah nepreferovaný termín: 
Vztah nadřazenost: 
Vztah partitivní hierarchie: 
Termín v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV): 
Znak z třídění Knowledge Organization Literature: 
Přihlásit se k odběru RSS - znalostní báze