Vítejte na webu projektu Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Prostřednictvím této webové prezentace je zpřístupněn funkční vzorek znalostní báze oboru organizace informací a znalostí (ko.cuni.cz, verze 1.0), který je dostupný jak v podobě určené člověku, tak v podobě určené především strojům (konkrétně v podobě propojených dat).

Zpřístupněny jsou oba klíčové moduly znalostní báze: modul Ontologie s fasetově členěnými pojmy (viz vertikální menu Prohlížení podle faset v levé části stránky) a predikáty (viz seznam vztahů v části Řízené slovníky) a modul Popisná metadata (viz metadatové záznamy strukturované podle modelu FRBR v části Literatura a samostatné soubory metadat o agentech a akcích v části Dílčí slovníky). Významnou část modulu Popisná metadata tvoří strukturované popisy systémů organizace znalostí (lze je procházet pomocí volby příslušné kategorie v seznamu Prohlížení podle typu systému organizace znalostí v levé části stránky).